TEJPOVÁNÍ

Tejpování neboli apliakce pásek na pokožku těla s cílem podpory postiženého místa. Může se jednat o tejpování pomocí nepružných (pevných, fixačních) tapů nebo pomocí elastických (pružných, kinesio) tapů. Tejpování není určeno jen sportovcům, ale i je vhodné jako součást komplexní rehabilitace u všech jedinců.