Tejpování ramene

Patologickým podkladem instability glenohumerálního skloubení je poškození kloubního pouzdra v místě jeho úponu na okraji kloubní jamky (labrum glenoidale). Nejčastěji, asi v 90% případů, se hlavice humeru luxuje dopředu dolů.Patologickým podkladem instability glenohumerálního skloubení je poškození kloubního pouzdra v místě jeho úponu na okraji kloubní jamky (labrum glenoidale). Nejčastěji, asi v 90% případů, se hlavice humeru luxuje dopředu dolů.
Klinicky nacházíme pérovitý odpor v rameni, bolestivost, omezení hybnosti, hmatnou hlavici humeru mimo kloubní jamku, změnu kontury m. deltoideus. Kinesio tape aplikujeme až po repozici!
Aplikací kinesio tapu se snažíme v akutní fázi o redukci otoku a bolesti lymfatickou korekcí, v dalších fázích pak o mechanickou korekci a stabilizaci glenohumerálního skloubení ( elevace humeru a deprese AC skloubení), zlepšení proprioceptivní odpovědi, navýšení neuromuskulární kontroly. AKUTNÍ STÁDIUM 

V akutním stádiu aplikujte kinesio tape jako lymfatickou korekci k resorbci otoku a ke zlepšení lymfatické drenáže. Bez napětí umístěte kotvu kinesio tapu v neutrální pozici segmentu do místa funkčních lymfatických uzlin. Protáhněte ramenní kloub horizontální addukcí pro zadní část ramene a horizontální abdukcí pro přední část ramene. V protažení lepte s napětím do 20% tak, abyste vytvořili „criss-cross“ vzor a pokryli co největší plochu otoku. Před změnou postavení v segmentu kinesio tape důkladně „zažehlete“. 

179-tejpovani-ramene-1POSTAKUTNÍ STÁDIUM 

V postakutní fázi můžete lymfatickou  korekci vyměnit za korekci prostorovou, typ „síť“.  V neutrální pozici segmentu, bez napětí nalepte kotvu „sítě“. Segment uveďte do protažení. K protažení zadní části ramenního kloubu položí klient ruku ošetřované horní končetiny na druhé rameno. V protažení, s napětím tapu do 20%, rozprostřete jednotlivé pruhy „sítě“ od sebe pro pokrytí co největší plochy.
Výsledná aplikace prostorové korekce typu „síť“ na ramenní kloub v postakutním stádiu. Pro aplikaci „sítě“ na přední část ramenního kloubu uveďte segment do protažení extenzí nebo horizontální abdukcí.

182-tejpovani-ramene-4 Později vyměníme prostorovou korekci za korekci mechanickou, ke stabilizaci ramenního skloubení. Před vlastní aplikací kinesio tapu zkorigujte klienta (předsun hlavy, protrakci ramen, hyperkyfóza hrudní, apod.) do co možná nejideálnějšího postavení. Kotvu prvního kinesio tapu nalepte bez napětí, v neutrální pozici segmentu (dostatečně dlouhou!) do oblasti medioklavikulární linie pod klavikulu.

183-tejpovani-ramene-5 Jednou rukou fixujte kotvu tapu, aby nedošlo k přenosu napětí, a druhou rukou napněte kinesio tape na 50-75%. Vyzvěte klienta, aby ošetřovanou horní končetinu uvedl do zevní rotace v rameni (v případě posteriorní instability, u anteriorní by provedl vnitřní rotaci) a v tomto postavení napněte basi tapu (zhruba od oblasti proc. coracoideus) na 50-75% a veďte ji horizontálně v linii spina scapulae až do poloviny m. deltoideus. V tuto chvíli nalepenou část tapu důkladně „zažehlete“.

184-tejpovani-ramene-6 Nyní vyzvěte klienta, aby dal ruku ošetřované horní končetiny na druhé rameno a zbytek tapu dolepte bez napětí pod spinu scapulae. Před změnou pozice kinesio tape důkladně „zažehlete“.

185-tejpovani-ramene-7Druhý tape aplikujte rovněž jako mechanickou korekci. Tento tape zajišťuje  depresi AC skloubení. Lepte od středu tapu s napětím 50-75%. Tape veďte přímo přes AC kloub.

197-tejpovani-ramene-8 Pro dolepení zadního konce tapu bez napětí, uveďte segment do protažení flexí nebo horizontální addukcí ramene.

187-tejpovani-ramene-9Přední konec tapu dolepte bez napětí v protažení segmentu extenzí či horizontální abdukcí ramene.

198-tejpovani-ramene-10Celková aplikace při instabilitě ramenního kloubu umožňuje aktivní ROM, snižuje bolest a centruje kloub.

189-tejpovani-ramene-11


 

2. MOŽNOST

Varianta při multiaxiální instabilitě. Mechanická korekce doplněna o funkční korekci- černý tape, která v tomto případě podporuje humerus v abdukci a elevaci.

190-tejpovani-ramene-12   191-tejpovani-ramene-13


 

3. MOŽNOSTVarianta aplikace při instabilitě ramenního kloubu v kombinaci se základní facilitační technikou na m. deltoideus k podpoře svalového tonu a tím stabilizace hlavice humeru v kloubní jamce.

192-tejpovani-ramene-14   200-tejpovani-ramene-15a
194-tejpovani-ramene-16   195-tejpovani-ramene-17

 

 


 
 
Zdroj:
KOBROVÁ, J., VÁLKA, R. Terapeutické využití kinesio tapu. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2012. 160 s. ISBN 978-80-247-4294-6