Tejpování prstů ruky

Poranění prstů u dětí nejčastěji vzniká nárazem prstů ruky při hrách a kontaktních sportech (nejčastěji volejbal, košíková, úpolové sporty, apod.). Výsledkem je postižení vazivové aparátu při nárazu prstu provázené hyperextenzí, nejčastěji v oblasti PIP kloubu prstů. Klinicky nalézáme otok, omezení hybnosti, bolest při pohybu. U dětí je obzvlášť důležité pečlivé vyšetření pro vyloučení zlomeniny v oblasti růstové zóny, případné dislokace, posouzení integrity neurovaskulárního systému nebo vazů. K zjištění stavu růstové zóny kosti je nutné RTG vyšetření. Nejde-li o zlomeninu nebo vykloubení, pohmožděný prst se hojí ad integrum.

V akutní fázi kromě ledování a elevace ruky poraněného prstu využíváme lymfatické korekce. V postakutním stádiu kinesio tapem stabilizujeme poraněný prst.Aplikujte „I“ tape na dorsální nebo volární stranu poraněného kloubu se středně velkým až plným napětím (50-100%) k omezení pohybu do bolestivého směru (flexe nebo extenze) v kloubu.

248-tejpovani-prstu-2Další 2 malé „I“ tapy aplikujte s napětím 50-100% od středu na mediální a laterální stranu kloubu. Konce tapu dolepte bez napětí.

249-tejpovani-prstu-3Tapy vytvořte tvar písmene „X“ ke stabilizaci poraněného kloubu.

250-tejpovani-prstu-4K fixaci nalepených tapů můžete využít ještě 2 „I“ tapy aplikované proximálně a distálně od poraněného kloubu. Nelepte přidané „I“ tapy zcela kolem dokola prstu a aplikujte je bez napětí!

251-tejpovani-prstu-7Pozor na těsnost, omezení cirkulace či jestli si dítě nestěžuje na znecitlivění prstu po té, co byl kinesio tape aplikován!

252-tejpovani-prstu-5

 

 

 

Zdroj:

KOBROVÁ, J., VÁLKA, R. Terapeutické využití kinesio tapu. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2012. 160 s. ISBN 978-80-247-4294-6