REFLEXNÍ ZMĚNA

Reflexní změnou rozumíme reakci na základě nocicepce, která vychází z funkčních změn pohybového aparátu, onemocnění vnitřních orgánů nebo při strukturálních změnách jako jsou úrazy nebo pooperační stavy. V místě nocicepce nebo i jemu vzdálenému hledáme reflexní změny v podobě trigger pointu, svalového spasmu, hyperalgické kožní zóny, omezenou kloubní vůli či přenesenou bolest a omezený rozsah pohybu.