PATELOFEMORÁLNÍ SYNDROM

O tomto syndromu se dá mluvit jako o svalové dysbalanci, bolesti kolene, zánětu či nestabilitě. Vznik obtíží není zcela jasný, ale nejvíce je pravděpobodné dráždění zadní strany pately proti femuru. Jde o nerovnoměrném rozložení sil z čtyřhlavého stehenního svalu na patellární vaz. Nejčastěji je to zaúhlením právě šlachy quadricepsu s patellárním vazem, které je větší než by mělo správně být, což vede následně k nesprávné biomechanice kolenního kloubu. Bolest je přítomna na přední straně kloubu, což vylučuje jinou nitrokloubní patologii. Nejdříve ji jedinec pociťuje pouze při chůzi ze schodů, následuje bolest při pokrčení kolen např. vsedě a později může být bolest permanentní. Změnu působení sil ze svalu na šlachu lze mírně upravit fixačním tejpem a bolest snížit kineziotapingem. Tyto obtíže lze najít také pod termínem “běžecké koleno”.