O tejpování

ZATEJPOVAT, OTEJPOVAT, … ZKRÁTKA ZALEPIT :) !

Kinesiotaping, tejpování, taping, kineziotejping, zatejpovat, otejpovat… I s takovými termíny se dnes můžeme setkat a všechny v podstatě vyjadřují totéž. Češi jsou v bohemisaci cizích slov velice vynalézaví a nápadití (někdy až příliš). Ještě před pár lety by však nikdo netušil, co chcete provést když něco, resp. někoho „zatejpujete“. V současnosti si však již pod slovem „tape“ málokdo (z oboru) představí pásku do audio a video přehrávačů. Ani já se v tomto textu takovými páskami nebudu zabývat, ale přiblížím zde problematiku fixačního tapování a kinesiotapingu ve smyslu oblepování lidského těla páskami („tapy“) s terapeutickým záměrem.

 

FIXAČNÍ, PEVNÁ TEJPOVACÍ PÁSKA A FIXAČNÍ TEJPOVÁNÍ40-fixani_tejpovaci_paska

Fixační tejpování u nás zakotvilo již před zhruba třema desítkami let a spousta terapeutů a masérů na něj stále nedá dopustit ať pro sílu zvyku, osvědčení se fixačního tejpování v praxi nebo pro neznalost kinesiotapování… Tak jako tak, oproti kinesiotapingu se dnes jeví fixační tape jako metoda obsolentní.

Pevné tejpy jsme vždy znali jako bílé pásky z látkových materiálů. V současnosti jsou však v mnoha barevných provedeních. Laik by se tak mohl nechat snadno zmást, protože má často za to, že bílé tejpy jsou fixační a barevné ty pružné, na kinesiotapování. Fixační tejp využívá ve svých technikách základních „obtoček“, na které se pak tapy určené ke stabilizaci segmentu uchycují a také na nich končí. Oproti kinesiotapu totiž fixační tape nedrží dobře na kůži, a proto je nutné kotvit tape na tape. Dalším znakem a v podstatě rozdílem od kinesiotapingu je, že k zatejpování pohybového segmentu, např. hlezenního kloubu (kotníku) spotřebujete až desetkrát více materiálu a většinou pod fixační tejp potřebujete ještě molitanový podtejp. Významným rozdílem mezi oběma zmíněnými metodami je fakt, že fixačním tejpem dosahujeme pouze jediného efektu, a to zpevnění, fixace (účinky kinesio tejpu viz. níže). Fixovat můžeme klouby či svalové skupiny, a to u zdravých jedinců ve smyslu ochrany nejexponovanějších částí těla nebo po úraze jako sekundární prevenci další traumatizace. Nevýhodou pevného tapování je zcela jistě možnost poměrně krátkodobého nošení a výrazné omezení krevní a mízní cirkulace. Pevný tejp totiž nemá ze své materiálové podstaty schopnost přizpůsobit se pohybu. Při aplikaci pevného tejpu se vyvarujte jeho lepení přímo z kotouče, tím byste ošetřovanou oblast doslova uškrtili, ale lepte jej volně na kůži. Fixační tape je bezesporu příhodnou metodou volby namísto ortéz u stavů, kde je indikováno fixovat a zároveň zachovat jistou úroveň pohybu.

 

KINESIO TAPE, KINEZIOLOGICKÝ TAPE A KINESIOTAPING41-kinezio_tejp

Pacienti a klienti k nám do ordinací přicházejí mnohdy s dlouhotrvajícími obtížemi a my si pak lámeme hlavu, jak jim co nejlépe a nejefektněji od obtíží ulevit… Pomocí kinesio tapu jsme schopni rozličné obtíže výrazně eliminovat nebo zcela odstranit. Pro většinu terapeutů a lékařů je přeci největší odměnou, když při otázce: „Tak jak se cítíte od poslední terapie, změnilo se něco?“, neuslyší jen: „Nic se nezměnilo…“ nebo nedej Bože: „Je to ještě horší…“. Kinesio tape často používám ve své praxi jako doplněk terapie a při další návštěvě mi právě při výše uvedeném dotazu mnoho klientů líčí své nadšení, kdy se po aplikaci kinesio tapu zbavili bolesti, která je trápila 20 let i když vyzkoušeli leccos… nebo došlo ke snížení spasticity, zlepšení citlivosti, úpravě postavení nohou a tím vylepšení kročného mechanismu, podpoře hojení traumatizovaného svalu a umožnění jeho zapojení do pohybových aktivit… a mnohé další. Všechny tyto výsledky kinesiotapem můžete dosáhnout, pokud správně zhodnotíte situaci, přesně vyšetříte a určíte terapeutický efekt a cíl.

A v čem tedy vlastně spočívá to kouzlo kinesio tapu??? Především v materiálu, ze kterého je vyroben. Kinesio tape, je elastická páska, tzn. že je možné ji nejen natáhnout, ale po té, co tah uvolníme, je schopna smrštění na svůj původní rozměr. Elastické vlastnosti si kinesio tape udržuje po dobu 3-5 dní. Nositelem těchto unikátních vlastností kinesio tapu (značky TEMTEX) je vysoce pružné vlákno polyurethanu. Kinesio tape lepíme (u většiny technik) v protažení pohybového segmentu, čímž dojde k napnutí kůže a ostatních měkkých tkání. Po návratu segmentu do neutrální pozice se kinesio tape díky elasticitě polyurethanového vlákna smrští zpět a na kinesio tapu pozorujeme „zvrásnění“. Právě toto zvrásnění tvoří velkou část terapeutického účinku. Díky němu dojde k elevaci kůže, podkoží, povrchové fascie aj., tím dosáhneme zvětšení prostoru mezi uvedenými vrstvami a svalem. V tomto „meziprostoru“ se nalézají cévy krevní a lymfatické (mízní) a obrovské množství receptorů snímajících tah, tlak, vibrace apod. Zvětšením „meziprostoru“ dosáhneme dekomprese lymfatické a krevní cirkulace, snížení tlaku na receptory a řady elektrochemických změn, což klient pociťuje jako snížení bolesti a mnohdy i prohřátí lepené oblasti (v souvislosti se zlepšením prokrvení).

Samotné vlákno polyurethanu by bylo velice snadno poškoditelné, proto je omotané přízí ze 100% bavlny, čímž je chráněno před mechanickými vlivy. Bavlna v kombinaci s elastickým vláknem umožňuje voděvzdornost, zároveň prodyšnost a rychlé schnutí. Klient se tedy s kinesio tapem může normálně sprchovat či plavat v bazénu. Perfektní adhezi zaručuje termosenzitivní lepidlo z lékařské pryskyřice, které se aktivuje teplem, proto již po 20 minutách na těle dokonale přilne. Dokonalé přilnutí kinesio tapu je zaručeno pouze tehdy, je-li pokožka správně pro kinesiotapování připravena- tedy oholena, odmaštěna a osušena. Kinesio tape neobsahuje latex, dá se proto považovat za hypoalergenní. Díky jeho tloušťce, prodyšnosti a elasticitě (jde napnout až na 160% z jeho klidové délky) ho lze přirovnat k druhé kůži, což zaručuje, že do dvou hodin po nanesení ho nebude dotyčný zpravidla vůbec vnímat. Neomezuje rozsah pohybu ani průtok krve a lymfy.

Při samotné aplikaci se vždy snažte nepřijít s kinesio tapem do kontaktu na straně lepidla a kinesio tape nepřelepovat! Tzn. pokud nejste spokojeni s tím, kam jste kinesio tape umístili, raději ho odlepte a připravte si nový tape. Přelepovaný kinesio tape už nikdy nebude dobře držet, stejně jako tape ukotvený na tapu. Možnost odlepování dále eliminujete, když okraje kinesio tapu zastřihnete do obloučku. Podle použité techniky lze kinesio tape ponechat 3-5 dní (mj. z důvodu ubývání elasticity polymeru). Poté jej šetrně, ve směru růstu chlupů, pomalu a tahem odstraňte a mezi další aplikací na stejné místo ponechte alespoň 24 hodinový odstup. Odstranění kinesio tapu lze usnadnit minerálními oleji, mýdlovou vodu či speciálními přípravky, „removery“.

Rozlišujeme dvě základní a šest korekčních technik. Základními technikami ovlivňujeme svalový tonus ve smyslu inhibice a facilitace svalu. V korekčních technikách pracujeme zejména s „kompresními“ a „dekompresními“ silami kinesio tapu korelujícími se stupněm natažení kinesio tapu. Každá technika vyžaduje její přesnou znalost, zejména směru lepení a stupně natažení, které vyjadřujeme v procentech. Proto doporučuji navštívit kurz „Terapeutické využití kinesio tapu“, kde se dozvíte o kinesio tapu a kinesiotapingu vše co potřebujete, abyste byli schopni rozlišit, jakou techniku je vhodné v konkrétním stádium onemocnění a na konkrétní tkáň použít a kinesio tape správně aplikovat.

 

Po získání znalostí všech technik budete schopni:

 • snížit otok
 • podpořit hojení
 • zmírnit či zcela odstranit bolest
 • eutonizovat svaly- hypotonické podpořit (facilitovat) v jejich funkci, hypertonická svalová vlákna naopak inhibovat
 • centrovat a stabilizovat klouby
 • mobilizovat fascie
 • podpořit kolemkloubní struktury jako jsou vazy a šlachy
 • aj.

A řešit klinické stavy jako:

 • vertebrogenní algický syndrom
 • parézy
 • zmrzlé rameno
 • impingement syndrom
 • burzitidy
 • entezopatie (tenisový loket, golfový loket …) a tendinitidy
 • úžinové syndromy (syndrom karpálního tunelu apod.)
 • spasticita
 • deformity nohou (hallux valgus, kladívkovité prsty, pes equinovarus…)
 • distorze kotníků, zápěstí…
 • lymfedém
 • akutní a aktivní jizvy
 • DMO
 • torticollis
 • a mnoho a mnoho dalších

Při aplikaci kinesio tapu pamatujte, že:

kinesio tape je již na podkladovém papíře nanesen s 10-15% předpětím.
byste se měli vyhnout citlivým místům jako je axila, vlasová část zátylku, třísla apod.
je nutné důkladné odebrání anamnézy! I kinesiotaping má své (relativní) kontraindikace, jako jsou např.: horečnaté stavy, melanom kůže, hnisavé kožní projevy, akutní trombóza, kardiopulmonární dekompenzace, otevřené rány, elefantiáza a a vzácně alergie na složky kinesio tapu.
techniky kinesiotapingu jsou specifické, proto kinesio tape nikdy nepoužívejte v aplikacích fixačního tapování.
je nutné si vždy uvědomit cíl, kterého v terapii chcete dosáhnout a techniky kinesiotapingu používat v souladu s tímto záměrem.
respektujeme fyziologii hojení a anatomické poměry svalů, vazů, fascií, šlach a lymfatického systému!
kinesio tape v terapii nemá jen mechanický účinek, který je snadno patrný a představitelný.
v kinesiotapingu využíváme především oslovení nervové soustavy, kdy změnou poměrů na periferii, modulujeme aferenci a pak očekáváme na tuto změnu odpověď centrálního nervového systému.
kinesio tape je důležité chápat jako součást komplexní léčby, sloužící k prodloužení či podpoře efektu vaší další terapie!