Vzhledem k nařízení vlády od 1.3. 2021 do odvolání je pozastavena možnost osobního odběru v Čestlicích.

LYMFOTAPING

Lymfotaping je de facto jiný název pro lymfatickou korekci - což je jedna z technik kinesiotapingu. Lymfotaping je vhodný k redukci otoků poúrazových, pooperačních či lymfedému. Nejčastěji se využívá střihu "vějíře", aby se nastříhaným kinesio tapem pokryla co největší plocha otoku. Znalost lymfatického systému je důležitou podmínku pro správný směr drenáže otoku a tím pádem dobrou efektivitu lymfotapingu.