LYMFEDÉM

Otok jedné nebo více končetin, který je důsledkem snížení průtoku lymfatického systému, nazýváme lymfedém. Lymfatický systém je síť lymfatických cév po celém těla, jejichž účelem je shromažďovat a odvádět lymfu s nejrůznějšími látkami z tkání do lymfatických uzlin a zpět do krevního řečiště. Lymfedém nastává v případě, že lymfatické cévy nestíhají odvádět zvýšené množství tekutiny nebo jsou tyto cévy z části či celé blokovány, a tím pádem se tekutiny zdržuje a hromadí pod přiškrceném místě. Tento otok se na těle vyskytuje z pravidla asymetricky nejčastěji na jedné z končetin, později může docházet k hromadění lymfy i na druhostranné končetině, ale výjimečně se vyskytuje symetricky.

Příčina tohoto onemocnění může být primární - daná poruchou lymfatického systému, která bývá dědičná nebo sekundární, kdy se jedná o stav poškození nebo obstrukci lymfatických cév a uzlin (např. po ablaci prsu a odstranění lymfatických uzlin).

Za efektivní léčbu považujeme manuální lymfodrenáž, režimová opatření, fyzioterapii, lymfotejping a bandážování postižených končetin.