FASCIITIDA

Jedná se o zánět fascie, což je pojivová tkáň obklopující svaly, cévy a nervy. Nejčastěji je spojována s diagnózami jako je nekrotuzijící fasciitida, což je velmi vážné život ohrožující onemocnění, a plantární fasciitida, která může vyústit v patní ostruhu a většinou vzniká reakcí na špatnou funkci nohy. Správně vedenou fyzioterapií včetně kineziologického tejpování se ji dokážete zbavit jednou pro vždy.