FASCIE

Pojivovou tkáň obklopující jakýkoli orgán v těle nazýváme fascií. Dle jejího anatomického umístění a funkce ji můžeme dále dělit na povrchní, hlubokou, viscerální nebo parietální. Každá fascie má jinou strukturu a pružnost, ale stejně jako vazy a šlachy je tvořena fibrózními pojivovými tkáněmi. Obsahuje kolagenová vlákna orientovaná ve vlnitém vzoru ve směru tahu, proto je fascie pružná a schopná odolávat velkým tahovým silám, ale také dokáže přenášet reflexní změny do vzdálenějšího místa než je samotná příčina nocicepce.