EPIKONDYLITIDA

Jedná se o poruchu, která může způsobit zánět v oblasti epikondylu. Postižení se nejčastěji týká svalů předloktí, které jsou nerovnoměrně přetíženy. Pokud jde o extenzory ruky a prstů, mluvíme o tzv. laterální epokondylitidě neboli tenisovém loktu, a když jde o flexory ruky a prstů, označujeme tuto poruchu jako golfový nebo oštěpařský loket. V konzervativní léčbě volíme pro zmírnění bolesti a zlepšení funkce kinesiologické tejpování a pro cvičení patří mezi nejúčinnější pomůcky flexbar.