DISTORZE

Distorze neboli tzv. podvrtnutí či vyvrtnutí. Jedná se o úraz, při kterém dochází k překonání fyziologického rozsahu pohybu v určitém kloubu - nejčastěji u hlezenního a kolenního. Nejčastěji při distorzi dochází k natažení vazů, ruptuře kloubního pouzdra a hematomu v oblasti poranění. Při působení velkých sil, může dojít až k fraktuře kostí, které tvoří kloub. Tejpováním můžeme snížit bolest a omezit pohyb u mírnějších poranění, kde není nutná pevná fixace ortézou nebo sádrovou dlahou. Při častých distorzích lze tejpováním předcházet tomuto typu poranění.