DIASTÁZA

Neboli rozestup, nejčastěji spojován s přímými břišními svaly jako diastáza přímých břišních svalů. Tento rozestup přináší možnost různých funkčních poruch od bolesti zad až po žaludeční obtíže. Diastázu lze řešit cvičením, tejpováním pod vedením fyzioterapeuta či chirurgicky.