800 200 900
 
 
 Zaregistrovat se
Nákupní košík
Zatím nemáte v košíku žádné zboží.

Prodejna Pankrác
5. května 1290/5, Praha 4

Odběrové místo Čestlice
Obchodní 107, Čestlice

Informace a telefonické objednávky
800 200 900
info@rehasport.cz

Rehabilitace Rehasport

Rehabilitační pomůcky.cz

TEJPOVÁNÍ ZÁPĚSTÍ

Poranění v oblasti zápěstí jsou velmi běžná jako následek nejrůznějších sportovních a volnočasových aktivit (míčové hry, kontaktní sporty, bodybuilding, hobby aktivity- dílna, zahrada, apod.). Jejich projevy jsou také velmi pestré. Vše závisí na etiologii poranění. Ta může být od zhmoždění, přes distorzi, luxaci až po poškození kostěných struktur zápěstí.

Klinický obraz bývá tedy také velmi různorodý - bolest, otok, omezení hybnosti, kloubní výpotek, hematom, může dojít k útlaku přívodných cév a ischémii, objevují se i neurologické příznaky při postižení nervů. Aplikací kinesio tapu, v akutní fázi lymfatickou korekcí přes místo postižení, zlepšujeme vstřebávání otoku, eventuelně redukujeme chronický otok. Dále můžeme technikou funkční korekce stabilizovat poraněný segment, optimalizovat jeho hybnost, čímž výrazně snižujeme bolest.


AKUTNÍ STÁDIUM

V akutní fázi aplikujeme lymfatickou korekci. Kotvu tapu aplikujte proximálně od místa otoku či hematomu, lepte v protažení segmentu s napětím 0-20%.

   tejpování zápěstí 5

POSTAKUTNÍ STÁDIUM

Můžete zvolit aplikaci základní inhibiční techniky na flexory zápěstí a prstů k redukci spazmů vzniklých po zranění (záleží na mechanismu vzniku poranění a vašem vyšetření; můžete ovlivňovat i extenzory).

   tejpování zápěstí 4

Aplikace vazivové korekce na dorzum zápěstí. V neutrální pozici aplikujte kinesio tape s napětím 75-100% v kombinaci s tlakem směrem palmárním k podpoře ligament zápěstí. Konce tapu přiložte bez napětí v protažení segmentu do dorzální flexe (pokud poranění dovolí).

   tejpování zápěstí 3

Aplikujte funkční korekci k omezení rozsahu pohybu do flexe nebo extenze (v závislosti na mechanismu vzniku).

   tejpování zápěstí 2

Celková aplikace při poranění zápěstí v postakutním stádiu. Cílem je eutonizace postižených svalových skupin a stabilizace zápěstí.

   tejpování zápěstí 1

Zdroj:

KOBROVÁ, J., VÁLKA, R. Terapeutické využití kinesio tapu. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2012. 160 s. ISBN 978-80-247-4294-6


© 2011 REHASPORT